A4:Register_6


 
Härad      Sochnar         Byar                       Folium     Crono                         Hemm<an>1
                                                                   Pagina      Skatte                        Torp
                                                                                    Frälse                             
                                                                                    Academiae                      

              Järnlåsa           sochn             
                                     Jernlåsa kyrkeby   139             skatte 1, prästehemman 1
                                     och præstgård
                                    
Slåsbo                  140             torp  
                                     Laggarbo              140             torp 
                                    
Båland till                                 torp 
                                    
Slåsbro                                    torp 
                                    
Kryssebo             141            
                                     Hasslebo                                  torp 
                                    
Hedetorp                   
                                    
Hemmingsbo        142             crono ½
                                     Karinbo                                   torp 
                                    
Tiälbo                  143             skatte
                                    
Berg                    144              skatte 1, academiae 1
                                    
            Ålands              sochn                 
                                    Kiölfva                 147             skatte 1, frälse 1   
                                    Wästerby             149             crono 7, utjord 1
                                    Sågequaren2                            crono
                                    Ålanda kyrka      
                                    Österby                152             crono 5, frälse ¼, skatte 1
                                   
           Wänge               Elfsby wretar       56              
                                     och ängh
                                     Långtible ängtorp 56
                                     Prästbolets ängs- 56
                                     wret
                                     Finstad ängstorp  56
                                     Wäsby ängstorp  56
          Bondkyrka          Ekeby ängstorp   56
                                     Ulltuna kongsäng    7
                                     kongsängh wag-
                                     tare torp
                                     Kyrkoherdens i      7
                                     Upsala äng och
                                     fäbotorp
                                     Wålsätra äng         7
                                     Malma och Håga   7
                                     äng
          Tibble                 Ängar till             137
                                     Holmbo  
                                     Ängen Sylta        137
                                     till Skillesta
            

                           

1 an i hemm<an> ej läsligt p.g.a skärningen av papperet.     
2 Sågequaren överstruket ms.