A4:Register_7(Rubrik:) Register oppå Vppsala stadz och slotz äghor
 
 
Sätuna gårdh brukas vnder stadhen fol. 1[1].
Vpsala stadz åker åker östan om åhn fol. 3[2].
Stadsens åker wästan om åhn fol. 4[3].
     med salpetterß bruket
Konungz engen vnder Vppsala slott fol. 2[4].
 


[1] Härefter senare tillskrivet 4
[2] Härefter senare tillskrivet 4
[3] Härefter senare tillskrivet 4
[4] Härefter senare tillskrivet 4