A5:10-11

(Rubrik:) Waxala häradh        Dannmark sochn

Notarum Explicatio

         1. Generalis
A.   Nontuna är 5 hemman alle tillhopa                         41 1/3 örisland1
B.   Vtsede det ena åhret i det gerdet med B noterat    64 tunnor
       En åkerwreet i Säffia til samma året                       1 3/4 tunnor
                                        huilken ähr noterat med O folio 7
C.   Vtsede det andra åhret i det gerdet med C noterat 55 tunnor
D.   J det gerdet med D noterat till samma åhr               6 1/4 tunna
E.    Hårdwalz höö aff by engen                                    140 laß
F.    Fräkneboten aff byengen till                                   40 laß
       En engeß fiell i Säffia eng til 18 laß noterat med P fol. 7.
       En engesfiell i Walby eng til 12 laß noterat med G fol. 9.
       En engesfiell i Söderby eng til 36 laß noterat med O fol. 2.
       En engesfiell i Berga eng til 2 laß noterat med G fol. 2.

         2. Specialis
1.    Den förste gården ähr academiæ hemman    5 öris landh
       Vtsäde det ena åhret i gerdet                       7 7/8 tunnor
G.    En wreet till                                                1/4 tunna
        Vtsäde det andra åhret i det andra gerdet    7 3/8 tunnor
H.    En wreet til                                                 7/8 tunnor
        Höö till denna gården                                  30 laß

2.     Den andre garden är vnder hospitalet           8 1/3 örisland
        Vtsede det ena åhret i gerdet                       13 3/16 tunnor
I.      En wreet till samma åhr til                           3/8 tunnor
        Vtsede det andra åhret                                12 5/16 tunnor
K.    Wreet til samma åhr                                    1/2 tunna
        Höö till                                                        50 laß

3.     Den tridie gården ähr crone                          9 örisland
        Vtsede det ena åhret i gerdet                       14 1/4 tunna
L.     En wreet till samma åhr                               1/2 tunna
M.    Noch en wreet till samma åhr                      3/8 tunnor
        Vtsede det andra åhret i gerdet                    13 5/16 tunnor
N.    En wreet till samma åhr                                3/4 tunnor
        Höö till                                                        54 laß

4.     Den fierde ähr och crone                              9 örisland
                    
lijka med den tridie i öretal och ägor.
O.    En wreet i B                                                1/8 tunna
P.     En wreet i C                                                3/4 tunnor
Q.    Noch en wreet i C                                       1/2 tunna

5.     Den fempte garden ähr skatte                       10 örisland
        Vtsäde det ena åhret i gerdet                        16 1/4 tunna
R.     En wreet till samma åhr                                3/8 tunnor
S.     Noch en wreet till samma åhr                       1/8 tunna
        Vtsede det andra åhret i gerdet                     14 13/16 tunnor
T.     En wreet till samma åhr                                1 tunna
V.    En wreet till samma åhr                                 1 3/8 tunnor
        Höö till                                                         60 laß

        Till denne byen ähr skog till wed och gerdzle,
        item fiske watn och mulebete till nötorfften.

(Karttext:)

 Sandmylla
Grundh iordh
Säffia ägor
Grundh iordh
Sandhmylla
Vlltuna ladugårdz ägor
Beteß hagar
Sanmylla
Föret
Beteshage
Scala ulnarum.  

1 orisland ms