A5:100-101

(Rubrik:) Waxala häradh      Gambla Vpsalla sochn

         Notarum Explicatio

A.        Stierna ähr 4 hemman               42 öresland
B.        Vthsäde det ena åhret till
            hele byen                                 50 1/2 tunna
C.        J det andra giärdet                    46 tunnor
D.        Hårdhewallß engh                    126 laß
                   Till denne byen ähr huarken
                   skogh eller mulebete

         Specialis Explicatio

     1.    Norre gården ähr skatte           17 öreßland
            Vthsäde det ena åhret              20 7/16 tunnor
            Det andra åhret                        18 9/16 tunna
            Engh till                                    51 laß
E.         Hestehagha till norre gårdhen

     2.    Den andra gården ähr accade-
            miae                        4 örisland
            Vthsäde det ena åhret               4 13/16 tunnor
            Det andra åhret                         4 3/8 tunnor
F.         Wret till denne gårdhen             1 1/4 tunna
            Höö till denne gården                12 laß

     3.    Tridie gården ähr accademiae    6 örißland
            Vthsäde det ena åhret               8 3/16 tunnor
            Det andra åhret                         6 3/8 tunnor
            Engh till                                     18 laß
     4.    Den fempte gården ähr skatte    15 örißland
           
Vthsädhe det ena åhret              18 tunnor
            Det andra åhret                         16 3/8 tunnor
            Enh till                                       45 laß
G.        Kalffueteppa

(Karttext:)

(s. 100)
Walby ägor på denna sidhan
Scala ulnarum

(s. 101)
Kiettestora ägor
Leer mylla
Östaa ägor
Kalfue teppa
Leer mylla
Tienligit till åker
Tienligit till åker
Leer mylla
Skiermansz broo
Leer mylla
Leer mylla
Grundh jordh
Fulleröö ägor på denna sidhan