A5:102-103

(Rubrik:) Waxala häradh      Gambla Vpsalla sochn

         Notarum Explicatio

A.        Ekeby ähr 4 hemman, alle tillhopa   14 1/2 öreßland
B.        Vthsäde till hele byen det ena åhret i stora giär-
            det bådhe medh brukat och obrukat åker     61 1/2 tunna
C.        Tienligit till åker i samma gierde
D.        Vthsäde till hele byen det andra åhret bådhe
            medh brukat och obrukat åker                     54 tunnor
                         Till denne byen ähr skogh till wedh
                         och giärßle, mulebete till nödhtörfften

         Specialis Explicatio

     1.    Norre gården ähr accademiae   2 1/3 öreßland
            Vthsäde till dennne gården det ena åhret       9 7/8 tunnor
            Vthsäde det andra åhret                               8 11/16 tunnor
E.         En wret                                                       3/4 tunnor
            Tuå skogs enger till samma gårdhhuilka ähra
            affrijtedhe och noterade medh C folio 104    4 laß
Q.        En tullquarn till samma gårdh som gåår höst och wåår

     2.    Andre gården ähr crone            2 2/3 öreßland
            Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret       11 1/4 tunna
            Vthsäde till denne gårdh det andra åhret        8 7/8 tunnor
F.         En obrukat wret till samma gårdh                  1 7/8 tunnor
            En skogs engh till denne gårdh huilken ähr
            affrijtat och noterat medh B folio 104            2 laß
            En skogs engh till denne gårdhen huilken ähr
            affrijtat och noterat medh E folio 104            7 laß

     3.    Tridie gården ähr crone            5 1/2 öreßland
            Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret       23 5/16 tunnor
            Vthsäde till samma gårdh det andra åhret      20 1/2 tunna
            En skogs engh till samma gårdh huilken ähr
            affrijtat och noterat medh A folio 104            2 laß

     4.    Fierde gården ähr crone           4 öreßland
            Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret       16 15/16 tunnor
            Vthsäde till samma gårdh det andra åhret      14 7/8 tunnor
            En skogs <engh> till denne gårdh huilken ähr affrijtat
            och noterat medh D folio 104                       2 laß
G.        En wret till samma gårdh                               3/8 tunnor

(Karttext:)

??? ägior1 på denna sidhan
Grundh jordh
Suagh jordh
Leer mylla
Suagh iordh
Leer mylla
Grundh jordh
Grundh jordh
Grundh jordh
Suagh jordh
Scala ulnarum

1 agior ms