A5:111

Nota bene: Frå 104 till 111 nore blanke blad
som utskores att skrifwa registret på främst
i boken den 13 nov. 1700.