A5:116

(Rubrik:) Rasbo häradh

Notarum Explicatio

            Desze åker, engh och wreter ligger till
            Löffstadh och ähra specificerade som effterfölier

A.        Stora giärdet, specificerad folio
B.        Stor engen, specificerat folio
C.        En beteß hagha, specificerat folio
D.        En beteß hagha, specificerat folio
E.         En enges hagha, specificerat folio
F.         En beteß hagha, specificerat folio
G.        En beteß hagha, specificerat folio
H.        En beteß hagha, specificerat folio
i.          En beteß hagha, specificerat folio            114
K.        En enges hagha, specificerat folio
L.         En wret, specificerat folio
M.        En wret, specificerat folio
N.        En wret, specificerat folio
O.        En wret, specificerat folio
P.         En wret, specificerat folio
Q.        En wret, specificerat folio

(Karttext:)

Grund jordh
Grund jordh
Grund iordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Grund iordh
Ärnewi ägor på denna sidhan
Bodarnas ägor
Vbby ägor1
Säby ägor
Söder by ägor
Lagga fielen

1 agor ms