A5:12

(Rubrik:) Waxala häradh

        Notarum Explicatio

A.   Engeby ähr 3 hemma<n>         21 2/3 öris landh
B.   Vtsäde det ena åhret                30 tunnor
C.   Det andra åhret i gerdet           24 1/4 tunna
D.   En åkerwreet till samma åhr     2 tunnor
E.    En wreet till samma åhr           2 1/4 tunna
F.    Hårdwalz eng till                     31 laß
G.   Hårdwalz eng till                      16 laß
H.   Hårdwalz engh till                    12 laß

       Till denne by ähr ingen skog, lijtet mulebete.

           Specialis Explicatio 

1.    Den westere garden ähr skatte 9 2/3 örisland
       Vtsede det ena åhret                13 3/8 tunnor
       Det andra åhret                       12 11/16 tunnor
I.     En åkerwreet till den westere
                gården                            1 tunna
       Hårdwalz engh till                    27 laß
K.   En vtiord till denne westere gården
                                                      2 1/4 tunna
L.    Eng till samma vtiordh             15 laß

2.    Den andre gården ähr frelse 8 örisland
       Vtsede det ena åhret               11 1/16 tunna
       Det andra åhret                       10 7/16 tunnor
       Hårdwalz engh till                    22 laß

3.    Den östere gården är crone 4 örisland
       Vtsede det ena åhret               5 1/2 tunna
       Det andra åhret                       5 1/4 tunna
M.   En åkerwreet till samma gård  1/2 tunna
       Hårdwalz eng till                      11 laß

(Karttext:)

Prästeboolz ägor
Dannmarkz kyr<k>by ägor
Berga ägor
Beteshagar
Hammarby ägor
Denne fiell hörer till Dannmarkz klockare bool