A5:121

(Rubrik:) Funnebo sochn

Notarum Explicatio

A.        Eggby ähr itt skattehemman   8 öreßland
                   och ähr ödhe
B.        Vthsäde till detta hemmanet                                  18 tunnor
            Höö aff en enges fiell på wijken till samma
            hemman, affritat och noterat medh M folio 114     24 laß

                    Till samma hemman ähr hwarken skogh
                              eller mulebete

(Karttext:)

Brunnby ägor
Ler mylla
Broby ägor
Bärby ägor på denna sidan
Leer mylla
Ärnewi ägor på denna sidan

(Annan anteckning:)

År 1641

(En del blyertsanteckningar)