A5:122-123

(Rubrik:) Rasbo häradh        Funnebo sochn

Notarum Explicatio

A.        Ärnewij ähr 3 hemman, alle tilhopa   22 1/3 öreßland
B.        Vthsäde till hele byen det ena åhret                       28 1/2 tunna
C.        En wret till samma åhr                                           4 1/2 tunna
D.        Vthsäde till hele byen det andra åhret i åhgierdet   12 1/4 tunna
E.         Vthsäde i westra giärdet till samma åhr                  15 tunnor
F.         Hårdhwalß höö aff stor engen                               128 laß
G.         Hårdhwalß höö aff södher engen                          14 laß
H.         Engesfiell till Åby, specificerat folio <...>
                         Till denne byen ähr skogh jingen,
                         mulebete till nödhtörfften
   
          Specialis Explicatio

    
1.   Östra gården ähr skatte          7 1/3 öreßland
           
Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret                10 13/16 tunnor
I.          Vthsäde i wreterna till samma åhr                           2 1/4 tunna
             Vthsäde det andra åhret till samma gårdh              8 15/16 tunnor
K.        Enges fiell till samma gårdh                                    14 laß
            Höö till samma gårdh                                            47 laß

      2.   Millangården ähr crone         9 1/3 öreßland
            Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret                13 3/4 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till samma gård                 11 3/8 tunnor
L.         En wret till samma åhr                                            1 3/8 tunnor
M.        En wret till samma åhr                                            1/2 tunna
N.         En enges fiell till samma gårdh                                10 laß
             Höö till samma gårdh                                             59 laß

      3.   Westra gårdhen ähr skatte    5 2/3 öreßland
             Vthsäde till denne gårdh det ena åhret                    8 5/16 tunnor
O.         Vthsäde i wreten till samma åhr                              1 3/4 tunnor
             Vthsäde till samma gårdh det andra åhret               6 7/8 tunnor
P.          En wret till samma åhr                                           1 5/8 tunnor
Q.         En obrukat wret till samma åhr                               1/4 tunna
R.         En wret till samma åhr                                            1 1/4 tunna
             Höö till samma gårdh                                             36 laß

(Karttext:)

Eggby ägor
Bärby ägor
Ler mylla
Grund iordh
Ler mylla
Leer mylla
Lermylla
Åby ägor
Ler mylla
Ler mylla
Ler mylla
Gunnestadh ägor
Bodarnas ägor på denna sidhan
Scala ulnarum