A5:124

(Rubrik:) Rasbo häradh

Notarum Explicatio

A.        Bärby ähr itt skattehemman    12 öreßland
B.        Vthsäde till detta hemman                               19 1/4 tunna
C.        Vthsäde till samma hemman det andra åhret    18 1/4 tunna
D.        En wetz1 till samma åhr                                   1 1/4 tunna
E.         Höö aff by engen                                            6 laß
            Till samma hemman ähr och fyra enges-
            fieller på wijken huilka ähra affritede
            och noterade medh folio 114                          52 laß

                   Till samma hemman ähr skogh
                   och mulebete lijtet

(Karttext:)

Brunby ägor
Eggeby ägor på denne sidhan
Kalfue teppa
Ler mylla
Grund iordh
Grund iordh
Ler mylla
Grund iord
Ärnewi2 ägor

1 Fel för wret?
2 Arnewi ms