A5:125

(Rubrik:) Funebo sochn

Notarum Explicatio

A.        Wijby ähr itt skattehemman   8 öreßland
B.         Vthsäde till detta hemman det ena åhret          13 1/4 tunna
C.         Vthsäde till samma hemman det andra åhret    13 tunnor
             Höö till samma hemman aff en enges fiell
             på wijken, affritat och noterat medh rödt N
             folio 114                                                        24 laß

                      Till samma hemman ähr huarken
                      skogh eller mulebete

(Karttext:)

Åkerby ägor
Leer mylla
Beteß hagher
Broby ägor
Leer mylla
Leer mylla
Låckestaa ägor
Grund iordh
Leer mylla
Eggeby ägor
Scala ulnarum

(Härutöver en blyertsanteckning)