A5:128

(Rubrik:) Rasbo häradh

Notarum Explicatio

            Denne vthiordh ligger til Hallmbybodar
            och ähr specificerat som effterföllier
B.         Byle vthiordz åker specificerat folio     
                                                                      } 129
C.         Byle engen specificerat folio
D.         Tuå fieller till Törneby i Waxala sochn
             specificerade på Törneby affritningh
             folio 69

(Karttext:)

Ler mylla
Halmby bodars ägor
Törneby ägor
Åkerby äghor

(Senare anteckning:)

Byle utjord, se vidare pag. 65