A5:129

(Rubrik:) Funneboo sochn

          Notarum Explicatio

A.        Hallmbybodar ähr itt skattehemman                 16 örßland
            der till ähr en skatte vthiordh, Byle benempdh,  2 öreßland
B.         Vthsäde det ena åhret till detta hemman           20 tunnor
C.         Vthsäde det andra åhret till samma hemman    11 tunnor
             Vthsäde aff Byle vthiordh huilken ähr affrij-
             tat och noterat medh B folio 128                     8 tunnor
             Höö aff Byle engen, affritat och note-
             rat medh C folio 128                                      20 laß
D.         Höö aff södher engen                                     38 laß
E.          Hårdhwallß höö aff öster engen                      16 laß
             Humblegårdh till samma hemman                    200 cuper
             En hiulquarn som går höst och wåår

                   Till samma hemman ähr skogh till
                   weedh och giärßle, mulebete till
                   nödhtörfften.

(Karttext:)

Kalfue teppa
Grund iordh
Grund jordh
Leer mylla
Leer mylla
Byle vthiordz äghor
Grund åker
Åkerby äghor
Halmby ägor på denna sidhan
Scala ulnarum