A5:13

(Rubrik:) Dannmark sochn

        Notarum Explicatio

A.   Danmarkz prästegårdh
B.   Vtsede det ena åhret                  25 tunnor
C.   Det andra åhret                          22 tunnor
D.   Vtsede i wreten                          1 3/8 tunnor
E.    Hårdwalz engh till                      50 laß

       Skogh och mulebete ganska lijtet[et],
       fiskewatn intet
       En enges fiell i Tiockesta by eng
       noterat medh G fol[l] 26 till 20 laß

(Karttext:)

Skogz backa.
Swagh iordh
Kyrkiebys ägor
Mooiordh
Tiockesta ägor.
Lermylla
Leermylla
Swagh iordh
Engeby ägor
Beteshaga.
Scala ulnarum.