A5:132

(Rubrik:) Rasbo häradh

Notarum Explicatio

            Denne åker, engh och wreter ligger till
            Åkerby och ähra specificerade som effterföllier
A.        Huußtompterna
B.        Östra giärdet specificerat folio
C.        Gullwala engh specificerat folio
D.        En wret specificerat folio
E.         En wret specificerat folio                              131
F.         En wret specificerat folio
G.         En åkerfiell specificerat folio
H.         Tuå åkerfieller specifierat folio

(Karttext:)

Halmby ägor på denna sidhan
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Grundh iordh
Leer mylla
Grund jordh
Wijby ägor
Låckestaa ägor på denne sidhan