A5:134-135

(Rubrik:) Rasbo häradh        Funnebo sochn.

Notarum Explicatio

A.        Hallmby ähr 5 hemman
            alle tillhopa               47 1/3 öreßland
B.         Vthsäde till hele byen det ena
            åhret i westra giärdet                           62 1/2 tunna
C.        Obrukat åker i samma giärde               11 tunnor
D.        Vthsäde till hele byen det andra åhret   62 1/2 tunna
E.        Obrukat åker i samma giärdet              9 tunnor
F.         Hårdhwallß höö aff engen                    50 laß
G.         En åkerfiell till 6 gårdhen
             i Åkerby till, specificerat
             folio 131

           Till denne byen ähr skogh till
           weedh och giärßle, mulebete till
                   nödhtörfften

         Specialis Explicatio

     1.   Norre gården ähr skatte 14 1/3 öreßland
           Vth säde till denna gårdhen det
           ena åhret                                              18 7/8 tunnor
           Obrukat åker till samma åhr                  3 5/16 tunnor
           Vthsäde det andra åhret                       18 7/8 tunnor
           Obrukat åker till samma åhr                  2 11/16 tunnor
H.       En wret till denne gårdhen                     1 1/2 tunna
           En åkerfiell i Låckestadh, affrijtat
           och noterat medh E folio 126                5/8 tunnor
           Höö till denne gården aff byengen         14 laß
           En ödes skogs engh till denne gårdhen,
           affrijtat och noterat medh A
           folio 133
           Humblegårdh                                       100 stenger
           Squalte quarn som går höst och wåår

     2.   Den andra gården ähr skatte 9 öreßland
           Vthsäde till denne gårdhen                    11 7/8 tunnor
           Obrukat åker till samma åhr                  2 1/16 tunna
           Vthsäde det andra åhret                       11 7/8 tunnor
           Obrukat åker till samma åhr                  1 11/16 tunna
I.         En obrukat wret till i engen                    1/2 tunna
           Höö till denne gården aff byängen         10 laß
           En skogs engh till samma gårdh
           affritat och noterat medh E
           folio 133                                              6 laß
           Humblegårdh                                       50 stenger

     3.   Den tridie gården ähr crone 9 öreßland,
           lijka medh andra gårdhen i åker
           och ängh.
           En skogs engh till samma gården
           affrijtat och noterat medh B
           folio 133                                              5 laß

     4.   Den fierde gården ähr crone
           9 öreßland,
           lijka medh andra gårdhen i åker
           och engh.
           En ödes skogs engh till denne gården
           affrijtat och noterat medh D
           folio 133

     5.   Den fempte gården ähr frelße
           vnder Lenna      6 öreßland
           Vthsäde det ena åhret till
           denne gårdhen                                      7 7/8 tunnor
           Obrukat åker till samma åhr                  1 3/8 tunnor
           Vthsäde det andra åhret                        7 7/8 tunnor
           Obrukat åker till samma åhr                  1 1/16 tunna
           Höö aff byängen till samma gård            6 laß
           En ödeß skogs engh till samma gården
           affritat och noterat medh C
           folio 133

(Karttext:)

Hallmby bodars ägor på denne sidan
Leer mylla
Grundh iordh
Leer mylla
Grund iordh
Grund iordh
Leer mylla
Manbylla ägor
Åkerby ägor på denna sidhan
Leer mylla
Leer myllla
Scala ulnarum