A5:136

(Rubrik:) Rasbo häradh

Notarum Explicatio

A.        Manbylla ähr en skattegårdh 4 öreßland
B.        Vthsäde det ena åhret i stora giärdet           14 1/2 tunna
C.        Vthsäde det andra åhret i södra giärdet       8 tunnor
D.        Vthsäde i wreten till samma åhr [bådhe
            medh] både medh brukat och obrukat åker 4 1/2 tunna
            Enges fiell till denne gårdh på Lång engen
            affrijtat och noterat medh E folio 130          12 laß
E.         En ödes engh till denne gårdhen
F.         Squalte quarn som går höst och wåår

            Till samma gårdh ähr skogh till weedh
            och giärßle mulebete till nödh törfften

(Karttext:)

Grund iordh
Leer mylla
Hallmby ägor
Grund jordh
Ler mylla
Gråmunne höghars ägor
Lillinge ägor
Scala ulnarum