A5:138-139

(Rubrik:) Funnebo sochn

Notarum Explicatio

A.        Kriszlinge ähr 3 cronehem-
            man alle tillhopa    24 öreßland
B.        Vthsäde till hele byen det ena
            åhret i westra giärdet             27 1/4 tunna
C.        Vthsäde det andra aff 3 fiel-
            ler till hele byen                     19 1/4 tunna
D.        Hårdhwallß höö aff byängen  30 laß
E.         En engesfiell i Bökestaa engh  6 laß
F.         Höö aff tuenne engesfieller      3 laß

            Till denne by ähr jngen
            skogh, mulebete lijtet,
            fiskiewatn till nödhtorfften

         Specialis Explicatio

     1.    Norre gården ähr crone    8 öreßland
            Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret        9 1/16 tunna
            Vthsäde det andra åhret till samma gård         6 3/8 tunnor
            Höö till samma gårdh                                    13 laß

     2.    Millangården ähr crone    8 öreßland,
            lijka medh norre gårdhen i åker och eng
            En wret till denne gårdh affrijtat
            och noterat medh H folio 114                        2 1/4 tunna

     3.    Söder gården ähr crone    8 öreßland,
            lijka medh norre gårdhen i åker och engh

G.        Bökestaa och Höghetompt ähr 3 hem-
            man, alle tillhopa 22 1/2 öresland
H.        Vthsäde det ena åhret til hele byen
            i östra giärdet                                                20 tunnor
I.          Vthsäde i lilla giärdet till samma åhr                3 tunnor
K.        Vthsäde det andra åhret till hele byen
            i stora giärdet                                                15 tunnor       
L.        Vthsäde i westra giärdet til samma åhr           8 tunnor
M.       Hårdhwallß höö aff siö engen til hele byen     37 laß
N.       Hårdhwallß höö aff norre engen                     13 laß

     4.   Öster gården ähr crone    9 öreßland
           Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret         9 3/16 tunnor
           En wret till samma åhr affrijtat och
           noterat medh E folio 144                                3 tunnor
           Vthsäde det andra åhret til samma gård          9 3/16 tunnor
O.       En wret till samma åhr                                    3/4 tunnor
           Höö till samma gårdh                                     20 laß

     5.   Wester gården ähr crone  4 1/2 öreßland
           Vth säde till denne gårdhen det ena åhret        4 9/16 tunnor
           En wret till samma åhr både medh
           brukat och obrukat åker affrijtat
           och noterat medh F folio 144                         2 1/2 tunna
           Vthsäde det andra åhret til samma gård          4 9/16 tunnor
           En wret till samma åhr                                    1 tunna
           Höö till samma gårdhen                                 10 laß

     6.   Södher gården eller Höghetompt
           ähr crone              9 öreßland,
           lijka medh öster gårdhen i åker1 och engh
           En wret till Höghetömpt huilken ähr
           affritat och noterat medh G folio 144              3 3/4 tunnor

           Till denne byen ähr jngen skogh,
           mulebete och fiskiewatn lijtet

(Karttext:)

Gråmunne höghars ägor
Prästegårdhens ägor
Sundh by ägor
Funbo siön

1 aker ms