A5:14-15

(Rubrik:) Waxala häradh        Danmark sochn

       Notarum Explicatio

A.    Dannmarkz kyrkiebyn 9 hemman
                   alle till hopa            64 örizlandh
B.    Vtsede det ena åhret i det gerdet medh
            B noterat [96 tunnor]                                  96 tunnor
C.    J wreten med C noterat till samma åhr              3 1/2 tunna, fol. 16
D.    Noch en wreet till samma åhr1 med D noterat  2 1/2 tunna
E.     Det andra åhret i gerdet med E noterat            78 tunnor
F.     J gerdet med F noterat till samma åhr               15 tunnor
G.    En wreet till samma åhrmed G noterat            4 1/4 tunna
H.    Hårdwals höö aff stor engen till                         50 laß
I.     Hårdwalz höö aff lillengen till                             100 laß
K.   En engeßfiell till denne byn med K noterat        10 laß
L.    Twå engeß fiellar, hörer3 til Söderkumbla,
                    med L noterade til                                14 laß
M.   En engeß fiell, kommer Slaffuesta till, noterat
                    med M till                                            4 laß
N.    En engeß fiell, kommer Norrekumbla till,         10 laß

       Specialis Explicatio

1.     Den förste gården ähr frälse, 8 örisland
        Vtsäde det ena åhret                                        12 3/4 tunnor
        Det andra åhret                                                12 1/8 tunna
        Hårdwalz höö till                                              20 laß

2.     Den andre gården ähr frälse, lijka med den för-
                                sta i öretaal och ägor

3.     Den 3 ähr academiæ hemman            7 örisland
        Vtsede det ena åhret                         11 1/8 tunna
        Det andra åhret4                               10 5/8 tunnor
        Hårdwalz höö till                               14 laß

4.     Den fierde och academiæ                  12 örisland
        Vtsäde det ena åhret                         19 1/8 tunna
        Det andra åhret                                 18 3/16 tunnor
        Hårdwals höö till                               31 laß

5.     Den fempte gården ähr frälse,
        lijk med den 1 och 2 i öretaal och ägor.

6.     Den siette är klockarebolet, 4 örisland
        Vtsede det ena åhret                         6 3/8 tunnor
        Det andra åhret                                 6 1/16 tunna
        Höö till                                             10 laß

7.     Den siunde gården ähr
        frälse, lijk med den för-
        ste, andre och fempte i öre-
        tal och ägor.

8.     Den ottende gården ähr frälse,
        lijk med den 6 i öretaal och ägor.

9.     Den nijonde[n] ähr crone, 5 örisland
        Vtsede det ena åhret                         8 tunnor
        Det andra åhret                                 7 9/16 8 tunnor
        Höö till                                             12 laß

        Twå engeß fiellar till detta hemanet
        j Stora Söderby engh noterade med <S>
                                             folio 3.

        Till denne byen ähr jngen skogh,
        mulebete ganske lijtet,
        fiske watn intet.

(Karttext:)

Leermylla
Leermylla
Willinge ägor
Kvißlinge ägor.
Betes mark.
Hijt länder det som står på effter föliande sida.
Scala ullnarum

1 ahr ms
2 ahr ms
3 horer ms
4 ahret ms