A5:140

(Rubrik:) Rasbo häradh

         <Notarum Explicatio>

A.        Lillinghe ähr 2 hemman,
            bådhe tillhopa     16 öreßland
B.        Vthsäde det ena åhret         14 tunnor
C.        Vthsäde det andra åhret      9 tunnor
            Denne byenß enger liggia
            widh Funbo prästegårdh,
            ähr affritat och noterat
            medh E folio 146                16 laß
D.        En kalffueteppa
           
            Till denne byen ähr skogh
            intet, mulebete lijtet

         Specialis Explicatio

     1.   Norre gården ähr crone 8 öreßland
           Vth säde till denne gården    7 tunnor
           Vth säde det andra åhret      4 1/2 tunna
           Höö aff engen                      8 laß

     2.   Söder gården ähr crone 8 öreßland,
           lijka medh norre gården i åker
           och engh

(Karttext:)

Manbylla ägor
Gråmunnehöghars äghor
Leer mylla
Grund jordh
Ler mylla
Broby ägor
Grund jordh
Leer mylla
Broby ägor
Scala ulnarum