A5:141

(Rubrik:) Funnebo sochn

Notarum Explicatio

            Desze wreter ligga vndher Gråmunne-
            högar och ähra specificerade som effter föllier

A.        En wret specificerat folio
B.        En wret specificerat folio
C.        En wret specificerat folio
D.        En wret specificerat folio                  143
E.        En wret specificerat folio
F.        En wret specificerat folio

(Karttext:)

Suag jordh
Suag iordh
Suag jord
Suagh jordh