A5:142-143

(Rubrik:) Rasbo häradh      Funnebo sochn

Notarum Explicatio

A.        Gråmunnehöghar ähr 2 hemman, bådhe
            tillhopa                     20 öreßland
B.        Vth säde till hele byen det ena åhret i westra
            giärdet                                                             30 tunnor
C.        Vth säde till hele byen det andra åhret1 bådhe medh
            brukat och obrukat åker                                   30 tunnor
D.        Höö aff stor engen                                            50 laß
E.         Hårdhwallß höö aff ???                                   14 laß
F.         Hårdhwallß höö aff lille engen                           6 laß
G.         Tuå engesfieller till Krißlinghe affrijtedhe och
             specificerade på Krißlinge affrijtningh folio 139
                 Till denne byen ähr skogh till wedh och giärßle,
                       mulebete till nödhtörfften

         Specialis Explicatio

     1.    Norre gården ähr crone         10 1/3 öreßland
            Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret           15 1/2 tunna
            En wret till samma åhr affrijtat och noterat
            medh D folio 141                                              2 tunnor
            En wret till samma åhr affrijtat och noterat
            medh E folio 141                                              5/8 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till samma gårdh          15 1/2 tunna
H.        En wret till samma åhr                                       3/8 tunnor
            Höö till samma gårdh                                        36 laß
            Humblegårdh till                                                30 cuper

     2.    Söder gården ähr skatte          9 2/3 öreßland
            Vthsäde till denne det ena åhret                         14 1/2 tunna
            En wret till samma åhr affrijtat och noterat
            medh F folio 141                                              2 tunnor
            En wret till samma åhr affrijtat och noterat
            medh B folio 141                                              1 1/4 tunna
            Vth säde det andra åhret till samma gårdh          14 1/2 tunna
            En wret till samma åhr affrijtat och noterat
            medh A folio 141                                              1 1/2 tunna
            En wret till samma åhr affrijtat och noterat
            medh C folio 141                                              1 tunna
            Höö till samma gårdh                                        34 laß
            Humblegårdh till                                                40 cuper

(Karttext:)

Grund jordh
Grund iordh
Grundh jordh
Krißlinghe ägor
Leer mylla
Grund jordh
Mannbylla ägor
Leer mylla
Leer mylla
Lillinge ägor på denne sidhan
Leer mylla
Crißlinge ägor på denne sidhan
Scala ulnarum             
1 ahret ms