A5:144

(Rubrik:) Rasbo häradh

Notarum Explicatio

A.        Grötebolet ähr itt cronetörph, vpta-
            get på Bökestad äghor.
B.        Vthsäde till törpet det ena
            åhret                                        4 tunnor
C.        Vthsäde till törpet det andra
            åhret                                        4 1/2 tunna
D.        Hårdhwallß höö aff engen         6 laß
E.         En wret till östra gårdhen
            i Bökestaa huilken ähr spe-
            cificerat folio 139
F.         En wret till westra gårdhen
            i Bökestaa huilken ähr spe-
            cificerat folio 139
G.        En wret till Höghetompt
            huilken ähr specificerat folio 139
H.        En wret till millan gården
            i Krißlinghe huilken ähr
            specificerat folio 139

(Karttext:)

Suagh jordh
Suagh jordh
Funbo siön
Suagh jordh
Suagh jordh
Suagh jordh
Scala ulnarum