A5:145

(Rubrik:) Rasbo häradh

            Desze wreter brukas vnder Klåckerebolet
                                 i Funboo

A.        Klåckeregården
B.        Vthsäde widh gårdhen                                    1 1/4 tunna
C.        Vthsäde till samma åhr                                    2 tunnor
D.        Obrukat åker i samma wret                            1 tunna
E.         Vth säde det andra åhret till Klåckaregården  2 7/8 tunnor
F.         Broby engh specificerat folio 137

(Karttext:)

Sunby ägor
Leer mylla
Leer mylla
Åby ägor
Sunby ägor
Halkewi ägor på denne sidhan