A5:146-147

(Rubrik:) Rasbo häradh      Funnebo sochn

Notarum Explicatio

A.        Boo eller Funbo prästegårdh ähr 8 öreßland
B.        Vthsäde det ena åhret                                    25 tunnor
C.        Det andra åhret                                             19 tunnor
D.        Vthsäde på wreter                                         5 1/4 tunna
E.         Höö aff engen, halffparten hårdhwall och halff-
            parten starr                                                   60 laß
F.         En engesfiell i Bodha engh noterat medh i
            folio 119                                                       4 laß
            Lillinge engh specificerat folio 140

                   Till prästebolet ähr jngen skogh, mulebete
                   lijtet, fiskiewatn till nödhtörfften

(Karttext:)

Krißlinge ägor
Leer mylla
Grund iordh
Grund jordh
Grund iordh
Leer mylla
Bökesta ägor
Leer mylla
Funbo siön
Scala ulnarum