A5:152

(Rubrik:) Raasbo häradh

Notarum Explicatio

            Desze wreter och engeshaghar ligga
            till Wäßby och ähra specificerade
                   som effterfölier
A.        En wret specificerat folio
B.        En wret specificerat folio
C.        Ett enges stycke specificerat folio
D.        En engeshagha specificerat folio                  151
E.         En engeshagha specificerat folio
F.         En engeshagha specificerat folio

(Karttext:)

Nogårdz törps ägor
Scala ulnarum