A5:153

(Rubrik:) Almunge sochn

Notarum Explicatio

A.        Denne engen, Fiellfinna
            benämndh, ligger till Wäßby
            och ähr specificerat
            folio 151.

(Karttext:)

Trehörningen
Ram siön