A5:154-155

(Rubrik:) Raasbo häradh      Almunge sochn

         <Notarum Explicatio>

A.        Eeby ähr 2 accademiae hemman,
            bådhe tillhopa                  11 öresland
B.         Vthsäde till hele byen i norra giärdet        9 1/2 tunna
C.         En wret till samma åhr                            1 5/8 tunnor
D.         Vthsäde till hele byen det andra åhret      7 1/2 tunna
E.          En wret till samma åhr                            1 1/4 tunna
F.          Hårdhewallß höö till hele byen                20 laß
G.         Smått starr höö aff by engen                   30 laß
H.         Starr höö aff Långh enghen                     40 laß
I.           Hårdhewallß höö aff lille enghen              4 laß
                      Till denne byen ähr skogh och mulebete
                       till nödhtörfften, fiskewatn lijtet

          Specialis Explicatio

     1.     Östra gården ähr accademiae 5 1/2 öreßland
             Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret 5 9/16 tunnor
K.         En wret till samma åhr                            1 tunna
             Vthsäde det andra åhret till samma gård  4 3/8 tunnor
L.          En wret till samma åhr                            1 3/8 tunna
             Höö till samma gårdh                              47 laß

     2.     Westra gården ähr academiae 5 1/2 öresland,
                       lijka medh östra gårdhen i åker och engh
M.         En wret till samma gårdh                        1 1/2 tunna

(Karttext:)

Grund jordh
Bör fogas i hoop medh der som står NB folio 155
Grundh jordh
Grund jordh
Leer mylla
Leer mylla
Wäßby ägor på denna sidhan        
Kiäringe siön
Kammesta ägor på denna sidhan
Kinnesta ägor
Beteß haga
Kinne staa ägor
Nota Bene
Scala ulnarum