A5:156

(Rubrik:) Raasbo häradh

Notarum Explicatio

           Denne wreter och enger ligga
           till Kinnestaa och ähra specifice-
           rade som effterföllier 
A.       En engh specificerat folio
B.       Lilla engen, specificerat folio      157
C.       En wret specificerat folio

(Karttext:)

Norre siön