A5:158-159

(Rubrik:) Raasbo häradh        Ållmunge sochn

Notarum Explicatio

A.        Kannesta ähr 2 hemman, bådhe
            tillhopa               21 öresland
B.        Vthsäde till hele byen i norra giärdet                         15 1/2 tunna
C.        Vthsäde det andra åhret till hele byen i södra giärdet 6 1/4 tunna
D.        Vthsäde i lilla giärdet till samma åhr                          3 1/2 tunna
E.         Vthsäde i westra giärdet till samma åhr                     2 1/2 tunna
F.         Starrhöö aff Stor engen                                           100 laß
G.         Hårdhwallß höö aff södher engen                            16 laß
                               Till denne byen ähr skogh och mulebete
                               till nödhtörfften, fiskiewatn lijtet

         Specialis Explicatio
 
     1.    Östra gården ähr skatte   16 öresland
            Vthsäde till denne gårdhen                                       11 3/4 tunnor
H.        En wret till samma åhr                                              1 1/4 tunna
I.          En wret till samma åhr                                              1/2 tunna
K.        En obrukat wret                                                       3/8 tunnor
            Vthsäde till samma gårdh det andra åhret                  9 15/16 tunnor
L.         En wret till sammma åhr                                           1/2 tunna
M.        En wret till sammma åhr                                           1/4 tunna
N.        En wret till sammma åhr                                           1 1/2 tunna
O.        En wret till sammma åhr                                           1/2 tunna
P.         En wret till sammma åhr                                           5/8 tunnor
Q.        En wret till sammma åhr                                           3/8 tunnor
            Höö till samma gårdh                                               88 laß

     2.    Westra gården ähr academiae   5 öreßland
            Vthsäde till denne gårdhen                                       3 3/4 tunnor
R.         En wret till sammma åhr                                          1/4 tunna
S.         Vthsäde till samma gård det andra åhret                   2 7/8 tunnor
T.         En wret till sammma åhr                                          1/2 tunna
V.        En wret till sammma åhr                                           1 1/8 tunna
W.       En wret till sammma åhr                                           1/4 tunna
            En wret till sammma åhr                                           3/8 tunnor
            Höö till samma gårdh                                               28 laß

(Karttext:)

Kinnestaa ägor på denne sidhan
Grundh jordh
Ößby ägor på denne sidhan
Leer mylla
Leer mylla
Grund jordh
Eby ägor på denne sidhan
Öszby siön
Suagh jordh
Scala ulnarum