A5:16

(Rubrik:) Waxala häradh

       Notarum Explicatio

C.    En åker wret                  Till Danmarkz
F.     Jtt åker gerde                kyrkiebyen 
I.      Hårdewalz engh            specificerat  
O.    Obrukat åkerwret          folio 15

(Karttext:)

Sanmylla
Engeby ägor
Scala ulnarum