A5:165

(Rubrik:) Raasbo sochn

Notarum Explicatio

A.        Sandebools torpet
B.        Vthsäde till detta torpet det ena åhret            2 tunnor
C.        Vthsäde dett andra åhret                              1 3/4 tunnor
NB.      En beteß hagha till torpet, tienligh till åker
D.         En engh till sandhbolet, specificerat folio 164
E.         Engh till Åhrby, hwilken ähr specificerat
             folio 162

F.         Ett nybygt torp vptagit på Åhrby ägor
G.        Vthsäde till torpet det ena åhret                     1/2 tunna
H.        Vthsäde till samma torp det andra åhret1       3/8
I.          En enges teppa till samma torp                      2 laß
K.        Detta engestycket ligger vndher Lenna.

(Karttext:)

Lång siön
Swagh jordh
Scala ulnarum

1 ahret ms