A5:168

(Rubrik:) Raasbo häradh

Notarum Explicatio

A.        Kårby skogz enger lig-
            ga ödhe och jngen mins när
            de äro brukhada, äij heller
            något duxte till at bruka
            och ähra belägna ifrån
            byen 1/4 mijl wester södher

(Skalstock:)

Scala ulnarum