A5:169

(Rubrik:) Raasbo sochn

Notarum Explicatio

           Ekeby vthiordh ähr        12 öreßland
           En deel ligger till skattehemma-
           net i Åhrby och den andre delen lig-
           ger vndher Frötuna gårdh, huilket
           in speciali1 explicatione widere der
           om för mäleß
A.       Vthsäde till vthiorden det ena åhret      13 tunnor
B.       Vthsäde det andra åhret                       9 tunnor
C.       Höö aff lilla engen                               10 laß
D.       Höö aff Lång engen                             6 laß

         Specialis Explicatio

           Frötuna vthiorden    8 1/2 öreßland
           Vthsäde till vthiorden det
           ena åhret                                            9 3/16 tunnor
           Det andra åhret                                  6 3/8 tunnor
           Höö aff engen                                    11 laß

           Åhrby vthiorden ähr 3 1/2 öreßland
           huilken ähr specificerat
           folio 162.

(Karttext:)

Leer mylla
Åhrby ägor på denna sijdhan
Leermylla
Leer mylla 
1 speciali korrigerat från specialis ms