A5:17

(Rubrik:) Dannmark sochn

       Notarum Explicatio

A.    Willinge ähr 2 hemman, både
         tilhopa                  24 örißland
B.     Vthsäde det ena åhret i öster giär-
         det                                       35 tunnor
C.     Vthsäde det andra åhret i södher
         gierdet                                  20 tunnor
D.      J lilla gierdet till sama åhr      7 1/4 tunna
E.      Hårdhewalß höö aff engen, full medh
         enebusker                             20 laß

                            Till denne byen ähr huarken
                                  skog eller mulebete

       Specialis Explicatio

     1. Östra gården ähr frelße    9 örißland
         Vthsäde till denne gården det ena
         åhret                                         13 1/8 tunna
         Det andra åhret till samma gård 10 3/16 tunnor
         Höö till samma gårdh                 8 laß

     2. Westra gården ähr crone  15 örßland
        
Vthsäde till denne gården det ena
         åhret                                         21 7/8 tunna
         Det andra åhret till sama gårdh  17 tunnor
         Höö till samma gårdh                12 laß

(Karttext:)

Säby ägor på denna sijdhan
Säby ägor på denna sijdhan
Sandhjordh
Lermylla
Sandh
Dannemarkz kyrkiebyens ägor
Leermylla
Säby ägor på denna sijdhan
Jordh
Leermylla
Beteßhage
Leer mylla
Dannemarkz kyrkie byens ägor
Säby ägor på denna sijdhan
Säffia ägor på denna sijdhan