A5:172-173

(Rubrik:) Raasbo häradh        Raasbo sochn

Notarum Explicatio

            Deße wreter och engiar ligga til Grän
            och ära specificerade som effterfölier1
A.        En wreet specificerat folio
B.        En wreet specificerat folio
C.        En obrukat wret specificerat folio
D.        En äng specificerat folio
E.         En wret specificerat folio
F.         En äng specificerat folio
G.         En wret specificerat folio
H.         En engh specificerat folio
I.           En engh specificerat folio
K.         En engh specificerat folio
L.         En wret specificerat folio
M.        En eng specificerat folio                        171
N.         En eng specificerat folio
O.         En wret specificerat folio
P.          En wret specificerat folio
Q.         En obrukat wret specificerat folio
R.         Håffgårdz engen specificerat folio
S.         En engh specificerat folio
T.         En engh specificerat folio
V.         En engh specificerat folio
W.        En wret specificerat folio
X.         En wret specificerat folio
Y.         En engh specificerat folio
Z.         En engh specificerat folio
NB.      En engh specificerat folio
NB.     Bör fogas ihop

(Skalstock:)

Scala ulnarum.                   
1 effterfolier ms