A5:174-175

(Rubrik:) Raasbo häradh        Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

A.         Örby ähr 6 hemman, alle tilhopa 47 öresland
             och 8 penningland
B.         Vthsäde til hele byn i westra giärdet               50 tunnor
C.         Vthsäde det andra åhret af Slutan                  27 tunnor
D.         Vthsäde i lilla giärdet till samma åhr               18 tunnor
E.          En wret till hele byn                                       3 tunnor
F.          En wret til samma åhr                                    2 tunnor
G.         Höö aff wester engen                                    62 laß
H.         Höö aff lille engen                                         18 laß

                      Till denne byen ähr lijten skogh, mule-
                      bete till nödhtörfften

          Specialis Explicatio

     1.     Norra gården ähr academiae  9 1/2 öresland
             Vthsäde det ena åhret i westra giärdet           10 1/16 tunna
I.           En wret till samma åhr                                   7/8 tunnor
             Vthsäde det andra åhret aff Slutan                 5 7/16 tunnor
             Vthsäde i lilla giärdet til samma åhr                3 5/8 tunnor
             Wreter till samma åhr                                    1 tunna
             Höö aff engerna tillhopa                                16 laß

     2.     Den andra gården ähr academiae  9 1/2 öresland,
             lijka medh norre gården i åker och engh

     3.     Den tridie gården ähr crono  3 öresland
             Till detta hemmanet ähr en crono vthiordz
             fiell 10 öre1 och 4 penningland, noterat med K
             Vthsäde til detta hemmanet i westra giärdet   3 1/8 tunna
             Vthsäde på vthiordz fiellen i samma giärdet
             En obrukat wret til samma åhr                       3/4 tunnor
             Vthsäde det andra åhret aff Slutan                 1 11/16 tunnor
             Vthsäde i lilla giärdet till samma åhr               1 1/8 tunna
             Vthsäde på vthiordz fiellen i samma giärdhen 1 1/2 tunna
             Vthsäde i wreterna till samma åhr                  5/16 tunnor
             Höö aff engerna tillhopa                                5 laß

     4.     Den fierde gården ähr crono  6 2/3 öresland
             Vthsäde det ena åhret til detta hemmanet       7 1/16 tunna
L.          En wret till samma åhr                                   1/2 tunna
             Vthsäde det andra åhret aff Slutan                 3 13/16 tunnor
             Vthsäde i lilla giärdet till samma åhr                2 1/2 tunna
             Vthsäde i wreterna till samma åhr                  11/16 tunnor
MB.      En obrukat wret                                            1 tunna
             Höö aff engerna tilhopa                                 11 laß

     5.     Den fempte gården ähr crone  10 1/2 öresland2
             Vthsäde det ena åhret til detta hemmanet       11 1/8 tunna
M.        En wret till samma åhr                                    3/4 tunna
N.         En wret till samma åhr                                   1/2 tunna
             Vthsäde det andra åhret aff Slutan                 6 tunnor
             Vthsäde i lilla giärdet till samma åhr                4 tunnor
             Vthsäde i wreterna till samma åhr                  1 1/16 tunna
             Höö aff engerna tilhopa                                 18 laß

     6.     Den siette gården ähr skatte    8 öresland3
             Vthsäde det ena åhret4 till detta hemmanet      8 7/16 tunnor
O.         En wret til samma åhr                                   3/4 tunnor
             Vthsäde det andra åhret aff Slutan                 4 9/16 tunnor
             Vthsäde i lilla giärdet til samma åhr                3 tunnor
             Vthsäde i wreterna till samma åhr                  13/16 tunna
             Höö aff engerna tillhopa                                 14 laß

(Karttext:)

Tompta ägor
Hammarby ägor
Yrestaa ägor
Moo jordh
Leer mylla
Yrestaa ägor
Grund jordh
Leer mylla
Tienligh till åker
Ler mylla
Grundh jordh
Grund jordh
Ler mylla
Moo jordh
Leer mylla
Ler mylla
Sämmestaa ägor
Swagh jordh
Grund jordh
Grä<ns>5 ägor
Scala ulnarum

1 ore ms
2 oresland ms
3 oresland ms
4 ahret ms
5 Endast Grä läsligt i skarven mellan sidorna ms