A5:176

(Rubrik:) Raasbo härad

          Notarum Explicatio

A.         Kallestad ähr 2 hemman, både 24 öresland
B.         Vthsäde till hele byen det ena åhret           21 1/4 tunna
C.         Vthsäde i lilla giärdet till samma åhr          8 tunnor
D.         Vthsäde det andra åhret i södra giärdet     27 tunnor
E.          Obrukat åker i samma giärde                   1 3/8 tunnor
F.          Hårdewals höö aff stor engen                   30 laß
G.          Hårdewals höö aff lille engen                   24 laß

                   Till denne byen ähr skogh och mule
                   bete ganska lijtett

          Specialis Explicatio

     1.      Norre gården ähr frelße   16 öresland
                         vndher Ora
              Vthsäde det ena åhret til detta
              hemmanet                                               14 1/8 tunna
H.          En wret till samma åhr                             1 tunna
NB.       En wret till samma åhr                             1/8 tunna
i.            En wret till samma åhr                             1/2 tunna
              Vthsäde det andra åhret i södra giärdet   18 tunnor
              Obrukat åker i samma giärde                  7/8 tunna
              Hårdewalß eng till samma hemman         36 laß
K.          En beteshagha till samma hemman

     2.      Södre gården ähr crone   8 öresland
              Vthsäde till detta hemmanet
              det ena åhret                                          7 1/16 tunna
              Vthsäde i lilla giärdet                              2 5/8 tunnor
              Vthsäde det andra åhret i södra
              giärdet                                                   9 tunnor
              Obrukat åker till samma hemman           7/16 tunnor
              Hårdhewallß engh                                  18 laß
L.           En beteshagha till samma
              hemman

(Karttext:)

Moo jordh
Leer mylla
Leer mylla
Grundh jordh
Karby ägor
Ler mylla
Moo jordh
Ler mylla
Åhrby ägor
Moo jordh
Moo jordh