A5:177

(Rubrik:) Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

A.         Älebyen ähr 1/2 skattehem-
             man                     4 öresland
B.         Vthsäde det ena åhret                      9 3/4 tunnor
C.         Vthsäde det andra åhret                  7 1/2 tunna
D.         En wret till samma åhr                     2 1/4 tunna
E.          Hårdhewalß engh till samma
             hemman                                          8 laß
F.          En engeshagha till samma hemman   3 laß
             Humblegård till samma hemman       100 stenger

                   Till detta hemman ähr skogh
                   till weedh och giärsle, mulebete
                   till nödhtörfften

(Karttext:)

Swagh jordh
Moo jordh
Ler mylla
Ler mylla
Swagh jordh
Scala ulnarum