A5:18-19

(Rubrik:) Waxala häradh        Dannmark sochn

       Notarum Explicatio.

A.    Säby är 7 hemman alle tilhopa
                                     47 öres, 20 penningland
B.    Vtsede i östere gerdet         38 tunnor
C.    Vtsede i westere gerdet till sam-
        ma åhr                                33 tunnor
D.    Vtsede det andra åhret        61 tunnor
E.     Åkerwreet till den förste, 3, 5, 6, 7
                         gården till           5 tunnor
F.     Hårdwals eng till                 150 laß
G.    Hårdwals eng till                  30 laß
H.    Hårdwals engh till                20 laß
I.      Enges hage till den 1, 2, 3, 6 och 7
                 garden till                   6 laß
K.    Enges hage till den 4 och 5  4 laß

        Till denne byen ähr ingen skog,
        lijtet mulebete, intet fiskewatn.

       Specialis Explicatio.

1.     Den norregården är frälse1             6 öres, 20 penningland
        Vtsede det ena åhret                     10 1/7 tunna  
        Det andra åhret                             8 3/4 tunnor
        Aff wreten som är med E noterad  1 tunna
        Hårdwals eng til                            30 laß

2.     Den andre är crone, lij<k> med den
            förste i öretal2 och ägor, men i
        wreeten med E noterat eger han intet
L.     En åker wreet till andre gården 1/2 tunna

3.      Den tridie ähr crone, lijk med den
            förste i öretaal och ägor.

4.      Den 4 ähr skatte, lijk med den
         förste i öretall och ägor,
         förvthan i wreeten med <M>
         noterat eger han intet
M.    En åker wreet till fier-
        
de gården 3/4 tunnor

5.      Den 5 ähr frälse,
         lijk med den förste
         i öretaal och ägor3

6.      Den 6 är crone,
         lijk med den 1
         i öretaal och ägor.

7.      Den 7 ähr crone
         och lijk med den
         förste i öretaal4 och ägor

N.     En engeshaga, brukas aff
         Adolph i Vpsala til        8 laß

O.     En åkerwreet, brukas aff
         Thomas Larßon i Vpsala      1 1/4 tunna

(Karttext:)

Dannmarkz kyrkiebys ägor
Willinge ägor
Leermylla
Leermylla
Kongz engien
Willinge ägor
Betes mark
Scala ulnarum

(Ett par blyertsanteckningar)

1 fralse ms
2 oretal ms
3 oretaal och agor  ms
4 oretaal ms