A5:180

(Rubrik:) Raasbo häradh

          Notarum Explicatio

A.         Desze wreter ligga till Yhrstaa
             och ähra specificerade som effter
                         föllier

NB.      En wret specificerat folio
C.         En wret specificerat folio                        179
D.         En wret specificerat folio
E.          En wret specificerat folio
F.          En engh, Hedhan benämdh, specifi-       179 
             cerat folio
G.         En wret specificerat folio

(Karttext:)

Lilla Wreta ägor
Moo jordh
Moo jordh
Moo jordh
Tompta siön
Moo jordh
Tienligh till åker
Hammarby ägor