A5:181

(Rubrik:) Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

A.         Wester Walby ähr 2 skatte-
             hemman, både tillhopa   24 öresland
B.         Vthsäde till hele byen det ena åhret         32 tunnor
C.         Vthsäde det andra åhret till hele
             byen i norre giärdet                                23 tunnor
D.         Vthsäde i lilla giärdet till sam-
             ma åhr wägh                                          6 tunnor
E.          Hårdhewals höö aff by engen                 80 laß

                      Till denne byen ähr jngen skogh,
                      intet mulebete vthan i Trädes giärdet

          Specialis Explicatio

     1.     Westra gårdhen ähr skatte    12 öresland
             Vthsäde det ena åhret till detta
             hemman                                                 16 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till samma
             hemman                                                 14 1/2 tunna
F.          En wret till samma gårdh                        1 1/2 tunna
             Hårdewalß höö till samma hemman         40 laß

     2.     Den östra gårdhen ähr skatte 12 öresland,
             lijka medh westre gårdhen i
                    åker och engh
G.         En wret till samma gårdh                         1 1/2 tunna

(Karttext:)

Wester bergha ägor
Scala ulnarum.
Leer mylla
Wester bergha ägor
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Kalffwe teppa
Kalffwe teppa
Tienligh till åker
Skekes ägor
Leer mylla
Beteß hagha
Yrestaa ägor
Swagh jordh
Yrestaa ägor