A5:182-183

(Rubrik:) Raasbo häradh        Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

A.         Hammarby ähr 3 hemman, alle
             tillhopa                     32 öre och 4 penningland
B.         Vthsäde till hele byen det ena åhret                51 tunna
C.         Vthsäde till hele byen det andra åhret            49 tunnor
D.         Smått starr höö aff wester engen                   90 laß
E.          Hårdewalß höö aff öster engen                     40 laß

                   Till denne byen ähr skogh till weedh och giärsle,
                   mulebete till nödhtörfften, fiskiewatn lijtet

          Specialis Explicatio

     1.     Deth första hemman ähr skatte 13 öre och 4 penning land
             Vthsäde det ena åhret till detta hemmanet      20 tunnor
F.          En obrukat wret till samma åhr                      1 1/2 tunna
             Vthsäde det andra åhret till samma hemman  19 1/4 tunna
             Höö aff både engerna [engerna] tillhopa        50 laß
G.         En enges hagha till samma hemman                3 laß
             Humblegårdh till samma hemman                  300 stenger

     2.     Deth andra hemmanet ähr skatte 14 öre och 8 penning land
            
Vthsäde det ena åhret til detta hemmanet       22 tunnor
H.         En wret till samma åhr                                   1 1/2 tunna
             Vthsäde det andra åhret till samma hemman  21 15/16 tunnor
             Höö aff både engerna tillhopa                       59 laß
             Humblegårdh till samma hemman                  300 stenger

     3.     Deth tridie hemmanet ähr crono 5 öresland, 8 penning land
             Vthsäde det ena åhret till detta hemmanet      8 1/16 tunna
I.           En wret till samma hemmanet                        1/2 tunna
             Vthsäde det andra åhret till samma hemman  7 3/4 tunnor
             Höö till samma gårdh                                    21 laß

(Karttext:)

Yrestaa ägor
Landh hafre jordh
Kalfwe teppa
Grund jordh
Tienligh till åker
Wester bergha ägor
Tompta siön
Kalfue teppa
Grund jordh
Landh
Tompta ägor
Grund jordh
Hafre jordh
Grund jordh
Ler mylla
Ler mylla
Leer mylla
Örby ägor
Yrestaa ägor
Lermylla
Landh hafre jordh
Yrestaa ägor
Tienlight till åker
Scala ulnarum