A5:184

(Rubrik:) Raasbo häradh

          Notarum Explicatio

A.         Lilla Wreta ähr itt skattehemman 8 öresland
B.         Vthsäde i norra giärdet                                12 1/2 tunna
C.         Obrukat åker till sama åhr                             1 tunna
D.         Vthsäde det andra åhret i Wester giärdet     12 1/2 tunna
E.          Obrukat wret till samma åhr                          4 tunnor
F.          Höö aff engen                                             40 laß
G.         En wret                                                        1/4 tunna
             Humblegårdh                                              100 stenger
             En sqwalte qwarn som går höst och wåår

             Till denne gårdh ähr skogh och
             mulebete till nödhtörfften

(Karttext:)

Scala ulnarum
Moo jordh
Moo jordh
Swagh jordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Tompta torps ägor
Yrestaa ägor