A5:185

(Rubrik:) Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

A.         Sämmestad ähr 2 hemman,
             bådhe tillhopa      26 2/3 öresland
B.         Vthsäde till hele byen det ena åhret
             i södra giärdet                                   27 tunnor
C.         Vthsäde i westra giärdet till samma
             åhr                                                    16 1/2 tunna
D.         Vthsäde det andra åhret i östra1 giär-
             det till denne byen                             30 1/4 tunna
E.          Vthsäde i lilla giärdet till samma
             åhr wägh                                           6 tunnor
F.          Höö aff Stoor engen, halffparten hård-
             wallß och halffparten star widh paß    96 laß
G.         Småt starr höö aff lille engen              20 laß

             Till denne byen ähr lijten skogh till weed
             och giärßle, mulebete till nödhtörfften

          Specialis Explicatio

      1.    Norre gården ähr frelße vnder
             Lydinge                8 öresland
             Vthsäde det ena åhret til detta hemmanet        13 tunnor
             Vthsäde det andra åhret til samma hemman    10 13/16 tunnor
             Höö till samma hemmanet                               33 laß
             Humblegårdh till                                             100 stenger

      2.    Den andra gården ähr skatte    18 2/3 öresland
             Vthsäde det ena åhret till detta hemmanet       30 tunnor
H.         En wret till samma åhr                                    5/8 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till samma hemman    25 5/16 tunnor
             Höö till detta hemmanet                                  77 laß
             Humblegårdh till                                             200 steng<er>

(Karttext:)

Yrestaa ägor
Beteß haghe
Leer mylla
Grund jordh
Örby ägor
Grund jordh
Leer mylla
Leer mylla
Grund jordh
Swagh jordh
Grund jordh
Leer mylla
Grundh jordh
Grans1 ägor
Leer mylla
Leer mylla
Karby ägor                              
1 ostra ms
2 Fel för Gräns?