A5:186-187

(Rubrik:) Raasbo häradh        Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

A.         Wester Bergha ähr 4 hemman, alle
             tillhopa                     48 öresland
B.         Vthsäde det ena åhret till hele byen              54 tunnor
C.         Vthsäde det andra åhret till hele byen           27 1/2 tunna
D.         Vthsäde i det andra giärdet till samma åhr    26 1/2 tunna
E.         Obrukat åker till samma åhr                         5 tunnor
F.         Höö aff Stoor engen                                    100 laß
G.         Höö aff By engen                                        64 laß

             Till denne byen ähr skogh och mulebete
             till nödhtörfften

          Specialis Explicatio

     1.     Östra gården ähr skatte   14 öresland
             Vthsäde det ena åhret till denna gården        15 3/4 tunnor
H.         En wret till samma åhr                                  3/4 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till samma hemman 15 3/4 tunnor
             Obrukat åker till samma åhr                         1 7/16 tunnor
             Höö aff by engerna                                      48 laß
             Humblegårdh till samma gårdh                     100 stenger

     2.     Den andra gården ähr skatte 13 1/2 öresland
             Vthsäde det ena åhret till detta hemman        15 3/16 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till samma gårdh      15 3/16 tunnor
             Obrukat åker till samma åhr                          1 3/8 tunnor
             Höö aff by engerna                                      46 laß
             Humblegårdh till samma gårdh                     150 stenger

     3.     Den tridie gården ähr skatte  14 1/2 öresland
             Vthsäde det ena åhret till denne gårdh          16 5/16 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till samma hemman 16 5/16 tunnor
             Obrukat åker till samma åhr                          1 1/2 tunna
             Höö aff engerna                                           50 laß
             Humblegårdh till samma gårdh                     100 stenger

     4.     Den fierde gården ähr frelße  6 öresland
             Vthsäde det ena åhret till denna gårdh          6 3/4 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till samma gårdh     6 3/4 tunnor
             Obrukat åker till samma åhr                         5/8 tunnor
             Höö aff by engerna                                      20 laß
NB.      Bör fogas i hooph

(Karttext:)

Moo jordh
Moo jordh
Moo jordh
Leer mylla
Moo jordh
Leer mylla
Leer mylla
Skeches ägor
Leer mylla
Moo jordh
Skechis ägor
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Hammarby ägor
Wester Walby ägor
Grundh jordh
Skeches ägor
Scala ulnarum