A5:188

(Rubrik:) Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

A.         Gåwestad ähr 2 hemman, bådhe
             tillhopa            24 oresland
B.         Vthsäde till hele byen det ena åhret         22 tunnor
C.         Obrukat åker i samma giärde                  9 1/2 tunna
D.         Vthsäde det andra åhret till hele byen      17 tunnor
E.         Obrukat åker i samma giärde                  6 1/2 tunna
F.         Höö aff by engen                                    24 laß
G.         Höö aff Wester engen                             6 laß

             Till denne byen ähr skogh till weed
             och giärßle, mulebete till nödhtorfften

          Specialis Explicatio

     1.    Den norre gården ähr frelße vndher
            Frötuna            16 oresland
            Vthsäde det ena åhret                             16 1/2 tunna
            Obrukat åker i samma
            giärde                                                    7 1/8 tunna
            Vyhsäde det andra åhret till
            samma hemman                                     12 3/4 tunna
            Obrukat åker i samma giärde                  4 7/8 tunnor
H.         En wret till samma åhr                            3/4 tunnor
             Hårdewals engh                                     22 laß
I.           Engeshagha till samma hemman               4 laß

     2.    Söder gården ähr crono   6 oresland
            Vthsäde det ena åhret1 till
            detta hemmanet                                       5 1/2 tunna
            Obrukat åker i samma giärde                   2 3/8 tunna
            Vthsäde det andra åhret till
            samma hemman                                       4 1/4 tunna
            Obrukat åker i samma giärde                   1 5/8 tunna
K.        En wret till samma gård                            3/4 tunnor
            Hårdewalß engh                                      8 laß
L.         Engeshagha till samma gård                     1 laß

(Karttext:)

Scala ulnarum
Skeches ägor
Swagh jordh
Prästegårdens ägor
Swagh jordh
Swagh jordh
Swagh jordh
Leer mylla
Träfflinge ägor
Leer mylla
Leer mylla
Swagh jordh
Moo jordh

1 ahret ms