A5:189

(Rubrik:) Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

A.         Träfflinge ähr 2 hemman,
             bådhe tillhopa            19 öresland
B.         Vthsäde till hele byen det ena åhret      22 tunnor
C.         Obrukat åker i samma giärde              7 tunnor
D.         Vthsäde det andra åhret til hele
             byen                                                   22 tunnor
E.          Hårdhewalß höö aff norre engen         22 laß
F.          Hårdhewalß höö aff lille engen             6 laß
             Höö aff en engesfiel, affrijtat
             och noterat medh R folio 195              14 laß

             Till denne byen ähr skogh
             till wedh och giärßle, mule-
             bete till nödhtorfften

          Specialis Explicatio

     1.     Norre gården ähr crone    7 1/3 öresland
             Vthsäde i Södher giärdet till
             denne gårdh                                        8 7/16 tunnor
             Obrukat åker i samma giärde               2 11/16 tunnor
G.         En wret till samma åhr både
             medh brukat och obrukat åker             1/2 tunna
             Vthsäde det andra åhret till
             samma gårdh                                       8 7/16 tunnor
             Hårdhewalß engh till samma hemman   15 laß
H.         En enges hagha till samma hemman       3 laß
I.           En enges hagha till samma hemman       1 laß

     2.     Södra gården ähr skatte    11 2/3 öresland
            
Vthsäde i Södher giärdet                     13 1/2 tunna
             Obrukat åker i samma giärde               4 1/4 tunna
             Vthsäde det andra åhret1 til den-
             na gårdh                                              13 1/2 tunna
             Hårdhewalß engh till samma hem-
             man                                                     27 laß
K.        En enges hagha till samma hemman        2 laß

(Karttext:)

Leyestaa ägor
Lermylla
Moo jordh
Gåwestaa ägor
Ler mylla
Moo jordh
Leyestaa ägor
Moo jord
Leer mylla
Moo jordh
Lermylla
Moo jordh
Moo jordh

1 ahret ms