A5:190-191

(Rubrik:) Raasbo häradh        Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

A.         Skechi ähr 3 hemman, alle tilhopa          32 öresland
B.         Vthsäde till hele byen det ena åhret        36 tunnor
C.         Vthsäde till hele byen det andra åhret     28 tunnor
D.         Vthsäde i westra giärdet till samma åhr   18 tunnor
E.          Små starr höö aff Stor engen                 75 laß
F.          Hårdewalß höö [höö] aff lille engen       30 laß

                   Till denne byen ähr skogh till wedh och
                   giärßle, mulebet till nödhtörfften

          Specialis Explicatio

     1.     Norre gården ähr skatte        10 2/3 öresland
            
Vthsäde det ena åhret till denne gårdh    12 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till denne gårdh 12 tunnor
             Höö till samma gårdh                             35 laß
             Humblegårdh till samma gårdh                200 stenger

     2.     Den andra gården ähr skatte  10 2/3 öresland,
             lijka medh den första gården i åker och engh.
             Humblegårdh                                         300 stenger

     3.     Den tridie gården ähr crone 10 2/3 öresland
            
          Lijka medh den första i åker och engh.

(Karttext:)

Wester Bergha ägor
Grund jordh
Leer mylla
Grund jordh
Leer mylla
Wester Bergha ägor
Leer mylla
Leer mylla
Tienlighet till åker
Leer mylla
Leer mylla
Grund jordh
Grundh jordh
Prästegårdens ägor
Swagh jordh
Wester Bergh ägor
Gåwestaa ägor
Scala ulnarum